Vragen over dekking:

 • Wat is het verschil tussen Mini Omnium en Full Omnium ?

  Het verschil zit in de dekking van de schade die wordt toegebracht aan uw motorfiets en waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Deze eigen schade is wel gedekt in de Full Omnium dekking , maar niet in Mini Omnium.

  Met een Mini Omnium dekking bent u, net zoals met de Full  Omnium, wel verzekerd tegen schade door (pogingen tot) diefstal, brand, botsing met loslopende dieren en storm.

 • Is de pechverhelping inbegrepen in de dekking?

  Nee, de pechverhelping is niet in de dekking inbegrepen.

 • Mag ik een motor verzekeren zonder motorrijbewijs?

  Voor het verzekeren van een motor dient u 18 jaar of ouder te zijn, maar daarvoor is een motorrijbewijs niet verplicht. Voor het rijden op een motor dient u in het bezit te zijn van het juiste geldige motorrijbewijs. Dus indien u bijvoorbeeld rijlessen aan het volgen bent of u wilt een motorfiets voor derden verzekeren, dan is dit mogelijk! In het geval van het verzekeren bij het volgen van rijlessen of “derden”, kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Wij adviseren u hier graag over. Neem hiervoor contact met ons op.

 • Hoe kan ik controleren of mijn slot aan de ART-certificering voldoet?

  Een overzicht van alle goedgekeurde motorsloten vindt u op www.stichtingart.nl


Vragen over de domiciliëring/factuur

 • Wanneer ontvang ik mijn factuur ?

  Ongeveer 5 werkdagen nadat u het tijdelijke verzekeringsbewijs heeft ontvangen, bezorgen wij u de factuur, alsook het polisblad en de definitieve verzekeringskaart.

 • Op welke dag van de maand vindt de domiciliëring plaats? Kan ik een andere dag voor de inning kiezen ?

  De domiciliëring wordt steeds uitgevoerd in het begin van de maand.

  Helaas is het momenteel niet mogelijk om een andere dag te kiezen. We werken aan onze systemen om dit in de toekomst mogelijk te maken.

 • Waarom is het bedrag van mijn maandelijkse domiciliëring niet het bedrag dat afgesproken werd?

  Het komt voor dat uw eerste afschrijving hoger is dan het bedrag wat er op uw polisblad staat. Dit komt door de eenmalige poliskosten (€ 12.50 indien de polisdocumenten via post moeten worden verstuurd, € 10.20 indien u voor digitale communicatie kiest) die in rekening zijn gebracht. Aangezien de vervaldag altijd op de eerste dag van de maand gezet wordt, gaat u bij de eerste inning een bedrag betalen dat gelijk is aan een pro rata van de resterende dagen tussen de aanvangsdatum en het einde van de eerste maand, plus de premie van de eerstvolgende maand en plus de éénmalige poliskosten.


Vragen over de nummerplaat:

 • Wanneer ontvang ik mijn nieuwe nummerplaat ?

  Bij een nieuwe motor steeds binnen de 2 werkdagen na de aanvraag via WEBDIV. Bij een tweedehands gemiddeld 7 dagen na ontvangst van de aanvraag bij de DIV.

 • Ik ben mijn nummerplaat kwijtgeraakt. Hoe nu verder?

  Als u niet meer in het bezit bent van uw nummerplaat omdat deze verloren, gestolen of vernield is (bijvoorbeeld door brand), ga dan zo snel mogelijk naar een politiebureau. U doet er aangifte van onvrijwillige buitenbezitstelling. De politie overhandigt u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling. Ook wordt de plaat geschrapt (de informatie wordt doorgestuurd naar de DIV).

  Opmerking: Leg dit attest NIET voor aan bpost (en ook niet aan de DIV) om uw plaat te laten schrappen: de politie heeft deze al geschrapt. [Bron: mobilit.belgium.be]

  Om een nieuwe nummerplaat te kunnen aanvragen, dient u contact met ons op te nemen en zullen wij u het formulier ‘Aanvraag om inschrijving van een voertuig’ toesturen. Dit formulier moet u invullen, ondertekenen en vervolgens samen met het attest van onvrijwillige buitenbezitstelling en de 2 delen van het oud inschrijvingsbewijs opsturen naar de DIV.

  In de tussentijd mag u zich niet zonder nummerplaat op de openbare weg begeven. Na enkele werkdagen zult u een nieuw inschrijvingsbewijs en een nieuwe nummerplaat ontvangen.


Vragen over schade:

 • Kan ik direct na een aanrijding die buiten mijn schuld is ontstaan, mijn motor door de garage laten repareren?

  Nee, u dient steeds een schadeaangifte te doen. In functie van de reden van schade en de waarborgen die u gekozen hebt, bepaalt de verzekeraar of de schade gedekt is of niet. Indien de schade gedekt is, wordt een expertise gepland. Na de expertise, kan u afspreken met de garage om de schade te laten herstellen.

 • Mijn motorfiets is gestolen. Wat moet ik doen?

  Wanneer uw motor gestolen wordt, doet u best onmiddellijk aangifte bij de politie. De politie zal de motorfiets seinen en al het mogelijke doen om het voertuig terug te vinden.

  Van de politie krijgt u ook een bewijs van uw aangifte. Indien uw motorfiets Omnium verzekerd is, is het noodzakelijk ons het bewijs van uw aangifte te sturen. Dat is een voorwaarde voor tussenkomst bij diefstal. Ook wanneer u niet voor diefstal verzekerd bent, dient u ons op de hoogte brengen. Dit voorkomt problemen indien er met uw gestolen motorfiets een schadegeval zou gebeuren.


Vragen over administratieve zaken:

 • Wanneer ontvang ik mijn verzekeringsbewijs ?

  Wanneer u een nieuw contract aangaat of een bestaand contract wijzigt, ontvangt u eerst een tijdelijk verzekeringsbewijs, mits de nummerplaat informatie al bekend is.

 • Motorfiets verkocht. Wat nu?

  Als u uw motorfiets verkoopt, en u geen nieuwe koopt, heeft u uiteraard geen motorverzekering meer nodig. In deze 3 stappen zet u uw motorverzekering op de meest efficiënte en veilige manier stop:

  1. Motorfiets verkocht: pas opzeggen als de motorfiets verkocht is: Zolang het voertuig uw eigendom is, bent u verplicht om de motorverzekering te laten lopen. Zelfs als u niet meer met uw motor gaat rijden.
  2. Nummerplaat inleveren en schrappen: Eens u uw motor heeft verkocht, en u een datum weet waarop de motor fysiek van eigenaar verwisselt kunt u uw nummerplaat afleveren naar de DIV, de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen. U kunt hiervoor terecht bij een postpunt van bpost. In ruil krijgt u een ‘’bericht van schrapping’’ dat formeel bevestigt dat u de nummerplaat heeft ingeleverd.
  3. Contacteer ons: eens u het bericht van schrapping in uw bezit heeft, geeft u dit document aan ons. Wij hebben namelijk een kopie van dat document nodig om uw motorverzekering te kunnen opzeggen.

 • Ik ben verhuisd. Krijg ik automatisch een nieuwe verzekeringskaart nadat ik op het nieuwe adres ben ingeschreven sta?

  Nee. Als u verhuisd bent neem dan contact met ons op of geef dit eenvoudig aan ons door via onderstaand formulier.

  Zodra het verhuisbericht door ons verwerkt is, sturen wij u een nieuwe verzekeringskaart.


Solo Moto is een handelsnaam van Combi Motors Belgium BV met ondernemingsnummer 0738.604.421 en is gespecialiseerd in het verzekeren van moto's en ingeschreven bij de Belgische toezichthouder, de FSMA.

© 2024 Solo Moto verzekering | Onderdeel van Combi Motors Belgium BV