Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Solo Moto, Dienst Klachtenbeheer,
T.a.v. Bureau 327-328 – Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem
Tel: 03 808 58 95 – info@solomoto.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen,
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75 – info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de (Kandidaat-)Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.


Gerelateerde artikelen

Solo Moto is een handelsnaam van Combi Motors Belgium BV met ondernemingsnummer 0738.604.421 en is gespecialiseerd in het verzekeren van moto's en ingeschreven bij de Belgische toezichthouder, de FSMA.

© 2024 Solo Moto verzekering |

Voorjaarspromotie: 25% korting op de Omnium waarborgen bij onderschrijving van een Full Omnium of Full Omnium TOP