Het verschil zit hem in de dekking van de schade die wordt toegebracht aan uw motorfiets en waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Deze eigen schade is wel gedekt in de Full  Omnium maar niet in de Mini Omnium.

Met een Mini Omnium bent u, net zoals met de Full  Omnium, wel verzekerd tegen schade door (pogingen tot) diefstal, brand, botsing met loslopende dieren en storm.