Ongeveer 5 werkdagen nadat u de tijdelijke verzekeringsbewijs heeft ontvangen, bezorgen wij u de factuur alsook het polisblad en de definitieve verzekeringskaart.