Het komt voor dat uw eerste afschrijving hoger is dan het bedrag wat er op uw polisblad staat. Dit komt door de eenmalige poliskosten (12.70 € indien de polisdocumenten via post moeten verstuurd worden, 10.20€ indien u voor digitale communicatie kiest) die in rekening zijn gebracht. Aangezien de vervaldag altijd op de eerste dag van de maand gezet wordt, gaat u bij de eerste inning een bedrag betalen dat gelijk is aan een pro rata van de resterende dagen tussen de aanvangsdatum en het einde van de eerste maand plus de premie van de eerstvolgende maand plus de éénmalige poliskosten.