Nee, u dienst steeds een schadeaangifte te doen. In functie van de reden van schade en de waarborgen die u gekozen hebt, bepaalt de verzekeraar of de schade gedekt is of niet. Indien de schade gedekt is, wordt een expertise gepland. Na de expertise, kan u afpreken met de garage om de schade te laten herstellen.