Nee, de pechverhelping is niet in de dekking inbegrepen.